O Festiwalu

Małopolski Festiwal Programowania “Małopolska koduje” to przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym promujące Małopolskę jako region innowacyjny i kreatywny, którego realizacja jest możliwa dzięki współpracy Fundacji Szkoła Medialna z partnerami zrzeszonymi w ramach Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – szerokiego porozumienia podmiotów reprezentujących organizacje pozarządowe, uczelnie, instytucje nauki i kultury, biznes, sektor technologiczny, a stawiających sobie za cel nabywanie nowych umiejętności, stwarzanie możliwości wymiany wiedzy oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych przez osoby i firmy działające w obszarach nowych technologii oraz wspieranie rozwoju nowoczesnej edukacji, opartej na świadomym i twórczym korzystaniu z technologii cyfrowych.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

mfi_logotyp3

Odsłuchaj opis projektu dla osób niedowidzących

“Człowiek w społeczeństwie przyszłości” to hasło VI edycji Małopolskiego Festiwalu Programowania, który stawia sobie za cel promowanie, rozwój, kooperację świata edukacji, nauki i biznesu w obszarze nowych technologii i programowania. Postęp technologiczny napędzany innowacjami i nowymi możliwościami zmienia świat, wpływa na kondycję oraz kompetencje człowieka, który mierzy się z wyzwaniami cyfrowej rzeczywistości. Branża IT dynamicznie się zmienia – cloud computing, rzeczywistość rozszerzona, komputery kwantowe, sztuczna inteligencja, nanotechnologia ewoluują, tworząc technologię informatyczną nowej generacji. Oprogramowanie, filmy i muzyka dostępne w chmurze, wirtualne pokoje jako naturalne miejsca spotkań, wirtualna rzeczywistość, która zastąpi telewizory, komputery, smartfony i tablety, wirtualne światy zamiast konsoli do gier. W wyniku rozwoju sztucznej inteligencji życie człowieka będzie zależeć od technologii, która jest dobrodziejstwem, ale i zagrożeniem dla społeczeństwa przyszłości, w którym istotnym wyzwaniem jest prywatność i bezpieczeństwo. 

Dlatego w ramach współpracy Fundacji Szkoła Medialna z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji reprezentującymi organizacje pozarządowe, uczelnie, instytucje nauki i kultury, biznes, a stawiającymi sobie za cel wspieranie nowoczesnej edukacji opartej na świadomym i twórczym korzystaniu z technologii cyfrowych, tworzymy możliwość wymiany wiedzy oraz nawiązywania kontaktów w obszarze nowych technologii. Wspólnie zorganizujemy konferencję integrującą świat nauki i biznesu wokół tematu “Człowiek, społeczeństwo, świat – przyszłość”.

Uczniom szkoły podstawowej i średniej proponujemy warsztaty, panele techniczno-naukowe, onlinowy kurs instruktażowy oraz konkurs. Wspólnie działamy na rzecz rozwoju programowania, robotyki, branży IT! Wspólnie budujemy społeczeństwo przyszłości!

Aktualności

Patronaty i Partnerzy

Partner
Realizacja
Patroni
Partnerzy